Koncert rapującego duchownego wkrótce na Załężu! Kim jest ks. Jakub Bartczak?

Mawia się, że kto w kościele śpiewa, ten modli się podwójnie.  Pewien młody ksiądz postanowił głosić słowo Boże właśnie poprzez muzykę. Jednak zamiast tradycyjnego śpiewu, jaki zwyczajowo rozbrzmiewa w świątyniach, wybrał rap. Dedykując swoją twórczość głównie młodzieży, chętnie opuszcza mury

Więcej