Budżet Obywatelski 2020 – przedstawiamy projekty dla Załęża

Właśnie weszliśmy w kolejny etap VII edycji Budżetu Obywatelskiego. Dziś opublikowano listę projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Lista negatywnie zweryfikowanych wniosków również się ukazała, jednak nie znalazły się na niej projekty Załężan, którzy najwyraźniej są już na tyle wprawieni w tworzeniu projektów, że nie ma mowy o negatywnej weryfikacji.

W tym roku nasza dzielnica utrzymała ilość złożonych wniosków lokalnych na podobnym poziomie, co w latach poprzednich. To oznacza, że wciąż mamy apetyt na zmienianie Załęża na lepsze. Co cieszy, zwiększyła się ilość wniosków złożonych przez Załężan z puli ogólnomiejskiej. Rok temu był to jeden projekt, a w tym już trzy.

Pamiętajmy, że projekty nie są jeszcze zatwierdzone na 100 procent. Zanim mieszkańcy Katowic będą mogli oddać na nie swoje głosy, do 7 sierpnia trwać będzie weryfikacja merytoryczna wszystkich wniosków, które pozytywnie przeszły etap weryfikacji. 17 sierpnia nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników i przedstawienie projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

A my tymczasem prezentujemy projekty, zarówno te lokalne, jak i ogólnomiejskie, które dotyczą dzielnicy Załęże.

Projekty ogólnomiejskie:
 • Projekt M/14/VII  – Zielone Załęże – Woonerf Narutowicza

Kompleksowa rewitalizacja ulicy, pielęgnacja obecnej i nasadzenie nowej zieleni, remont nawierzchni i chodników wzdłuż całej ul. G. Narutowicza (od skrzyżowania z ul. P. Pośpiecha do końca). Montaż małej architektury: ławki/kosze, wymiana latarni, wyznaczenie miejsc parkingowych.

Fot. bo.katowice.eu
 • Projekt M/26/VII – Park Mościckiego – naprzeciwko domków między ul. Borysa – Ciemały

Park Mościckiego składa się ze strefy, która będzie miała charakter parkowy, relaksacyjny i rekreacyjny. Będzie przeznaczony dla osób w różnym wieku. W ramach budżetu zostaną wykonane następujące działania/ zakupy:

– ławki – 12 szt.
– kosze na śmieci – 6 szt.
– gablota informacyjna – 1 szt.
– dokumentacja projektowa

Fot. bo.katowice.eu
 • Projekt M/50/VII – Ulica Gliwicka bezpieczna dla pieszych – aktywne znaki drogowe z ruchomą grafiką kroczącego pieszego

5 przejść dla pieszych na ul. Gliwickiej, na odcinku pomiędzy Gliwicką 149 a Gliwicką 101:

​Projekt zakłada montaż w pięciu punktach ulicy Gliwickiej aktywnych znaków drogowych D6 („Przejście dla pieszych”) z ruchomą grafiką LED, przedstawiającą kroczącego człowieka. Urządzenie to posiada czujnik ruchu aktywujący znak tylko w momencie, gdy pieszy znajdzie się w pobliżu przejścia dla pieszych.  Ledowa animacja z daleka ostrzega  nadjeżdżającego kierowcę o osobie poruszającej się na przejściu lub zbliżającej się do strefy przejścia. To pozwala kierowcy odpowiednio wcześnie zareagować, aby pieszy mógł bezpiecznie przejść przez jezdnie.

Wspomniane znaki znacznie poprawiają bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz kierowców. Jest to doskonałe rozwiązanie zwłaszcza po zmroku i w czasie złych warunków pogodowych, gdy widoczność na drodze jest ograniczona. Znaki te w żaden sposób nie ograniczają przepustowości drogi. Mają za zadanie jedynie ostrzegać kierowcę o pojawieniu się człowieka w obszarze przejścia dla pieszych, co pozwala uniknąć gwałtownego hamowania, nerwowych sytuacji na linii pieszy – kierowca, czy wręcz potrącenia pieszego.

Budżet Obywatelski 2020 Załęże Gliwicka
Fot. bo.katowice.eu
Projekty lokalne:
 • Projekt L7/01/VII  – „ZIELONE ZAŁĘŻE – Minipark Wiśniowa etap 1

Rewitalizacja terenu zielonego, stworzenie małego parku pomiędzy Drogową Trasą Średnicową a ul. Gliwicką, przy przystankach tramwajowych Katowice Załęże Wiśniowa.

Etap 1 – wytyczenie i wykonanie alejek parkowych, dosadzenie zieleni: krzewy i drzewa liściaste (np. wiśnia osobliwa), montaż architektury małej: ławki i kosze na śmieci.

Fot. bo.katowice.eu
 • Projekt L7/02/VII – Prace remontowe załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 20 i 22)

Lokalizacja:

MP 26 im. Mariana Mroza ul. Zarębskiego 2
MP 30 ul. Gliwicka 157
MP 39 im. Tajemniczego Ogrodu ul. Gliwicka 212
SP 22 im. Juliusza Słowackiego ul. Wolskiego 3
ZSiP 2 ul. Zarębskiego 2

Projekt przewiduje przeprowadzenie prac remontowych oraz zakup nowych mebli i dodatkowych elementów w placówkach edukacyjnych na Załężu tj.: Miejskie Przedszkole nr 26, 30 i 39, Szkoła Podstawowa nr 22 i Zespół Szkół i Placówek nr 2.

Fot. bo.katowice.eu
 • Projekt L7/03/VII – Moje miasto, moje życie MOJE PIĘKNE Katowice! Na Załężu fajnie jest – nasza dzielnica jest THE BEST!

Przygotowanie i profesjonalne nagranie trzech utworów, trzech teledysków promujących nasze piękne miasto Katowice, naszą dzielnicę Załęże, życie mieszkańców, szczególności dzieci. Dodatkowo organizacja dwudniowego wyjazdu zespołu KATOSIE (i 2 opiekunów) do stolicy, promującego miasto, naszą dzielnicę uwieńczony występem i promocją telewizyjną naszej działalności. Pokazanie jak nasze miasto Katowice nas wspiera dzięki czemu daje dzieciom szansę na rozwój i wiarę w siebie. Planujemy także zakup strojów scenicznych które uświetnią występy grupy.

Zespół KATOSIE działający w Szkole Podstawowej nr 20 od 10 lat jest wizytówką wokalno-taneczną dzielnicy Załęże. Swymi występami uświetnia wszelkie imprezy szkolne, pozaszkolne, plenerowe, dzielnicowe, miejskie. Nagrywa profesjonalne utwory i teledyski współpracując ze znanymi wokalistami, zespołami Śląskiej Sceny Muzycznej m.in. Iwoną Rutkowską Iroxaną, Zespołem De Silvers, Roco i Kolino. Pragniemy wykorzystać ogromny potencjał dzieci dzielnicy Załęże, ich chęć i zaangażowanie i nagrać piosenki i teledyski pokazując nasze życie na Śląsku – w Katowicach. Uważamy, że te utwory będą jednoczyć mieszkańców podczas imprez dzielnicowych, wspólnego śpiewania, będziemy pokazywać że jesteśmy stąd z Załęża, z naszych wspaniałych Katowic. Chcemy bardzo promować nasze pięknie rozwijające się miasto i to w jaki sposób ono wspiera dzieci szerszej publiczności. Dlatego planujemy zorganizować dwudniowy wyjazd do Warszawy połączony z występem na żywo w telewizji gdzie poprzez nasze utwory promować będziemy w nasze miasto, dzielnice, region.

Fot. bo.katowice.eu
 • Projekt L7/04/VIIPark Mościckiego – między ul. Borysa – Czoika

Park Mościckiego składa się z strefy parkowo-rekreacyjno-relaksacyjnej dla osób w różnym wieku. W ramach budżetu zostaną wykonane następujące działania:

– trawnik obsiewany – ok. 200 m2,
– chodnik z kostki /płyt betonowych na podbudowie – ok. 200 m2,
– wykonanie nawierzchni naturalnej przepuszczalnej – ok. 100 m2
– lampy oświetleniowe wraz z oprawą i okablowaniem – 5 szt. + projekt
– dokumentacja projektowa całości

Fot. bo.katowice.eu
 • Projekt L7/05/VIIPark Mościckiego – między ul. Borysa – Ciemały

W ramach zadania zostaną wykonane następujące działania:

– założenie trawnika – ok. 200 m2
– ławki – 10 szt.
– kosze na śmieci – 4 szt.
– chodniki (w parku) – ok. 200 m2
– nawierzchnia naturalna przepuszczalna – ok. 100 m2
– lampy oświetleniowe wraz z oprawą i okablowaniem – 5 szt.
– gablota informacyjna – 1 szt.
– utrzymanie parku i urządzeń,
– wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zadania wraz lampami.

Fot. bo.katowice.eu
 • Projekt L7/06/VIIUtworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia

Wykonanie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 sierpnia:

– na wysokości budynku Narutowicza 9a (parkowanie prostopadłe do ulicy)
– na wysokości budynku 18 sierpnia 7a (parkowanie równoległe do ulicy)

Fot. bo.katowice.eu
 • Projekt L7/07/VII – Zielone wiaty śmietnikowe dla Załęża – ZIELONE ZAŁĘŻE

Lokalizacja:

Ondraszka 10
Wolnego 8
Gliwicka 55
Gliwicka 95, 97 i 97A
Gliwicka 99
Gliwicka 102

​Zadanie ma na celu zainstalowanie estetycznych altan na kontenery do składowania śmieci pod adresami: Ondraszka 10, Wolnego 8, Gliwicka 55, Gliwicka 95, 97 i 97A, Gliwicka 99 oraz Gliwicka 102. Altany tam gdzie to możliwe zostaną obsadzone bluszczami zimozielonymi aby zapewnić dodatkową izolację wizualną oraz wprowadzić dodatkowy element zieleni w okolicy.

Fot. bo.katowice.eu
 • Projekt L7/08/VII – Wyższy Poziom Biblioteki – wstąp po kulturę

W ramach projektu dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej zakupione mają zostać nowości wydawnicze, zarówno książki jak i audiobooki, a także doposażenie. Dla mieszkańców dzielnicy, zwłaszcza seniorów zorganizowane zostaną spotkania, prelekcje i warsztaty tematyczne.

Fot. bo.katowice.eu
 • Projekt L7/09/VII – Nowy chodnik przy ul. Gliwickiej – etap I pomiędzy ulicami Badury i Dudka – Zielone Załęże

Zadanie polega na wymianie zniszczonej kostki brukowej na chodniku wzdłuż ulicy Gliwickiej w kierunku Chorzowa od ulicy Badury do ulicy Dudka na długości ok 300 metrów i szerokości 2 metrów, jest to etap I prac, w przyszłych edycjach BO planuje się dalszą wymianę chodnika na tym odcinku tj. pomiędzy ulicą Jana Pawła II do granicy z Chorzowem.

Fot. bo.katowice.eu
 • Projekt L7/10/VIIOs. Janasa-Ondraszka – rewitalizacja placu pomiędzy budynkami Janasa 3a i Ondraszka 11

Projekt dotyczy asfaltowego placu znajdującego się na osiedlu Janasa-Ondraszka. Powstał on w latach 80. ubiegłego stulecia, stanowiąc po dzień dzisiejszy integralną część osiedla, na którym mieszka ponad tysiąc lokatorów. Dziennie korzystają z niego nie tylko mieszkańcy osiedla, ale i sąsiednich ulic. Na co dzień użytkowany jest jako deptak, okazjonalnie wykorzystywany jest do imprez lokalnych, takich jak festyny, kino plenerowe czy warsztaty dla załęskiej społeczności, organizowane przez lokalnych animatorów.

Plac, z którego korzystają liczni mieszkańcy Załęża, wymaga renowacji. Dzięki niej podniesie się bezpieczeństwo użytkowania oraz estetyka centralnej, najbardziej reprezentacyjnej części osiedla Janasa-Ondraszka.

Projekt obejmuje:
– frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i wyłożenie nowej warstwy asfaltu,
– ułożenie wokół placu nowych obrzeży betonowych,
– ułożenie kostki chodnikowej na chodniczku przy placu, od strony wejściu do bloku Janasa 3a,
– montaż dwóch ławek,
– montaż kosza na śmieci,
– montaż słupa informacyjnego/ogłoszeniowego obok placu,
– montaż w środkowej części placu kolorowych gier podwórkowych.

Budżet Obywatelski 2020 Załęże
Fot. bo.katowice.eu
 • Projekt L7/11/VII – Placu Londzina – ławeczka dla matek karmiących, z przewijakiem dla niemowląt

Projekt dotyczy montażu ławeczki dedykowanej mamom, tatom i innym opiekunom niemowląt.  Ławeczka miałaby stanąć na pl. Londzina, czyli popularnym Gruszka Placu, który po rewitalizacji zachęcająca młodych rodziców do wypoczynku na jego terenie. Dodatkową zachętą do odwiedzania tego miejsca będzie dla nich wspomniana ławeczka. Jest ona wyposażona w siedzisko, na którym można spokojnie nakarmić niemowlaka piersią lub butelką oraz przewijak, na którym komfortowo można przewinąć czy przebrać maluszka. Ławeczka posiada zadaszenie, które chroni przed promieniami słonecznymi oraz deszczem. Zapewnia komfort opiekującej się dzieckiem osobie, spokój wskazany przy karmieniu i odrobinę intymności.

Pierwsza na świecie ławka, mająca ułatwić matkom karmiącym funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, powstała w małym chorwackim miasteczku w 2016. W następnym roku pierwsze polskie miasta poszły w ślady chorwackich samorządowców, dzięki czemu w miejskich parkach i na placach zabaw zaczęły pojawiać się ławeczki dla mam. Dzisiaj w Polsce ławki dla młodych rodziców powoli stają się normą, a dzięki projektowi z Budżetu Obywatelskiego jedna z nich może pojawić się również w katowickiej dzielnicy Załęże.

Budżet Obywatelski 2020 Załęże
Fot. bo.katowice.eu
 • Projekt  L7/12/VIIOndraszka 17 – nowy chodnik, nowe nasadzenia

Projekt dotyczy terenu przed wejściem do budynku przy ulicy Ondraszka 17. Zadanie przewidziane w projekcie zwiększy bezpieczeństwo użytkowania tego terenu oraz poprawi jego estetykę.

Projekt zakłada:

– wymianę płyt chodnikowych na nową kostkę przed wejściem do budynku Ondraszka 17,

– nasadzenie krzewów ozdobnych wzdłuż wyżej wymienionego chodnika po obu jego stronach (szpalery z Berberysu Thunberga odm. czerwona),

– wykonanie wąskiego chodnika wzdłuż budynku, w miejsce wydeptanej na trawniku przez przechodniów ścieżki (tzw. przedept),

– nasadzenie dwóch niewielkich drzew na trawniku przed nowo powstałym chodniczkiem (buk płaczący odm. Purpurea Pendula),

– odtworzenie/rekultywacja zniszczonego fragmentu trawnika.

Budżet Obywatelski 2020 Załęże
Fot. bo.katowice.eu
 • Projekt L7/13/VII – Przejazdy rowerowe przez ul. Bocheńskiego i ul. Gliwicką w obrębie skrzyżowania ul. Bocheńskiego/Brackiej z ul. Gliwicką wraz z łącznikiem z ul. Gliwicką

Zadanie składa się z 3 części w obrębie skrzyżowania ulic Brackiej/Bocheńskiego/Gliwickiej i obejmuje:

1. Budowę brakującego przejazdu rowerowego przez ul. Bocheńskiego wraz z budową drogi rowerowej – łącznika z ruchem ogólnym ul. Gliwickiej
2. Budowę brakującego przejazdu rowerowego przez ul. Gliwicką
3. Budowę drogi rowerowej – łącznika pozwalającego na wjazd z ul. Gliwickiej na istniejącą drogę rowerową.

Celem zadanie jest umożliwienie wygodnego i bezpiecznego pokonania skrzyżowania. Obecny stan dróg i przejazdów rowerowych nie pozwala rowerzystom poruszającym się ul. Gliwicką od strony centrum lub chcącym na nią zjechać na bezpieczne i wygodne pokonanie ruchliwego skrzyżowania drogami rowerowymi.

Fot. bo.katowice.eu
 • Projekt L7/14/VII – „IV Dni Załęża” – integracyjny festyn rodzinny

Lokalizacja:

Ośrodek MOSIR Katowice, ul. Gliwicka:
Festyn integracyjny 4.09.2021r.
Olimpiada sportowa 3.09.2021r.

Teren Załęża:
Gra Miejska 3.09.2021r.

Bieg uliczny 4.09.2021r.Organizowane „IV Dni Załęża” są skonsolidowaną imprezą o charakterze zarówno kulturalnym, jak i sportowym, integrującym społeczność dzielnicy oraz promującą ją. Plan imprezy jest tak konstruowany, aby skorzystała z niego jak najszersza grupa odbiorców. W wymiarze kulturalnym chcemy stworzyć satysfakcjonującą ofertę dla szerokiego grona odbiorców, przy czym planuje się włączenie samych mieszkańców w tworzenie fragmentu części artystycznej imprezy. To jedna z niewielu szans na wspieranie aktywnych postaw, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży z dzielnicy.

Część sportowa „IV Dni Załęża” dostarczy wielu emocji związanych z przewidzianymi rozgrywkami i konkurencjami, angażującymi całe rodziny. Współzawodnictwo sportowe, opierające się na zasadach fair play, może również mieć charakter integrujący. To również promocja wśród Załężan zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną.

Fot. bo.katowice.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *