Budżet Obywatelski 2020 – znamy wyniki weryfikacji wniosków

Za nami następny etap VII edycji Budżetu Obywatelskiego, w którym zostały przedstawione projekty obywatelskie pozytywnie zweryfikowane pod względem merytorycznym. Teraz decyzja o tym czy poniżej prezentowane projekty zostaną zrealizowane należy do mieszkańców Katowic, którzy będą mogli oddać swoje głosy we wrześniu. A jest w czym wybierać – mamy do dyspozycji trzy projekty ogólnomiejskie dotyczące Załęża i 11 lokalnych.

Projekty ogólnomiejskie:
 • Projekt M/14/VII  – Zielone Załęże – Woonerf Narutowicza (wnioskodawca: Joanna Janiak)

Kompleksowa rewitalizacja ulicy, pielęgnacja obecnej i nasadzenie nowej zieleni, remont nawierzchni i chodników wzdłuż całej ul. G. Narutowicza (od skrzyżowania z ul. P. Pośpiecha do końca). Montaż małej architektury: ławki/kosze, wymiana latarni, wyznaczenie miejsc parkingowych.

Fot. bo.katowice.eu

 

 • Projekt M/26/VII – Park Mościckiego – naprzeciwko domków między ul. Borysa – Ciemały (wnioskodawca: Sonia Glinka)

Park Mościckiego składa się ze strefy, która będzie miała charakter parkowy, relaksacyjny i rekreacyjny. Będzie przeznaczony dla osób w różnym wieku. W ramach budżetu zostaną wykonane następujące działania/ zakupy:

– ławki – 12 szt.
– kosze na śmieci – 6 szt.
– gablota informacyjna – 1 szt.
– dokumentacja projektowa

Fot. bo.katowice.eu

 

 • Projekt M/50/VII – Ulica Gliwicka bezpieczna dla pieszych – aktywne znaki drogowe z ruchomą grafiką kroczącego pieszego (wnioskodawca: Ewa Inn)

5 przejść dla pieszych na ul. Gliwickiej, na odcinku pomiędzy Gliwicką 149 a Gliwicką 101:

​Projekt zakłada montaż w pięciu punktach ulicy Gliwickiej aktywnych znaków drogowych D6 („Przejście dla pieszych”) z ruchomą grafiką LED, przedstawiającą kroczącego człowieka. Urządzenie to posiada czujnik ruchu aktywujący znak tylko w momencie, gdy pieszy znajdzie się w pobliżu przejścia dla pieszych.  Ledowa animacja z daleka ostrzega  nadjeżdżającego kierowcę o osobie poruszającej się na przejściu lub zbliżającej się do strefy przejścia. To pozwala kierowcy odpowiednio wcześnie zareagować, aby pieszy mógł bezpiecznie przejść przez jezdnie.

Wspomniane znaki znacznie poprawiają bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz kierowców. Jest to doskonałe rozwiązanie zwłaszcza po zmroku i w czasie złych warunków pogodowych, gdy widoczność na drodze jest ograniczona. Znaki te w żaden sposób nie ograniczają przepustowości drogi. Mają za zadanie jedynie ostrzegać kierowcę o pojawieniu się człowieka w obszarze przejścia dla pieszych, co pozwala uniknąć gwałtownego hamowania, nerwowych sytuacji na linii pieszy – kierowca, czy wręcz potrącenia pieszego.

Budżet Obywatelski 2020 Załęże Gliwicka
Fot. bo.katowice.eu

 

Projekty lokalne:
 • Projekt L7/01/VII  – „ZIELONE ZAŁĘŻE – Minipark Wiśniowa etap 1 (wnioskodawca: Joanna Janiak)

Rewitalizacja terenu zielonego, stworzenie małego parku pomiędzy Drogową Trasą Średnicową a ul. Gliwicką, przy przystankach tramwajowych Katowice Załęże Wiśniowa.

Etap 1 – wytyczenie i wykonanie alejek parkowych, dosadzenie zieleni: krzewy i drzewa liściaste (np. wiśnia osobliwa), montaż architektury małej: ławki i kosze na śmieci.

Fot. bo.katowice.eu

 

 • Projekt L7/02/VII – Prace remontowe załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 20 i 22) (wnioskodawca: Patrycja Siepielska)

Lokalizacja:

MP 26 im. Mariana Mroza ul. Zarębskiego 2
MP 30 ul. Gliwicka 157
MP 39 im. Tajemniczego Ogrodu ul. Gliwicka 212
SP 22 im. Juliusza Słowackiego ul. Wolskiego 3
ZSiP 2 ul. Zarębskiego 2

Projekt przewiduje przeprowadzenie prac remontowych oraz zakup nowych mebli i dodatkowych elementów w placówkach edukacyjnych na Załężu tj.: Miejskie Przedszkole nr 26, 30 i 39, Szkoła Podstawowa nr 22 i Zespół Szkół i Placówek nr 2.

Fot. bo.katowice.eu

 

 • Projekt L7/04/VIIPark Mościckiego – między ul. Borysa – Czoika (wnioskodawca: Maria Danielska)

Park Mościckiego składa się z strefy parkowo-rekreacyjno-relaksacyjnej dla osób w różnym wieku. W ramach budżetu zostaną wykonane następujące działania:

– trawnik obsiewany – ok. 200 m2,
– chodnik z kostki /płyt betonowych na podbudowie – ok. 200 m2,
– wykonanie nawierzchni naturalnej przepuszczalnej – ok. 100 m2
– lampy oświetleniowe wraz z oprawą i okablowaniem – 5 szt. + projekt
– dokumentacja projektowa całości

Fot. bo.katowice.eu

 

 • Projekt L7/06/VIIUtworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (wnioskodawca: Katarzyna Cieciak-Klich)

Wykonanie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 sierpnia:

– na wysokości budynku Narutowicza 9a (parkowanie prostopadłe do ulicy)
– na wysokości budynku 18 sierpnia 7a (parkowanie równoległe do ulicy)

Fot. bo.katowice.eu

 

 • Projekt L7/08/VII – Wyższy Poziom Biblioteki – wstąp po kulturę (wnioskodawca: Urszula Kamlińska-Wacławczyk)

W ramach projektu dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej zakupione mają zostać nowości wydawnicze, zarówno książki jak i audiobooki, a także doposażenie. Dla mieszkańców dzielnicy, zwłaszcza seniorów zorganizowane zostaną spotkania, prelekcje i warsztaty tematyczne.

Fot. bo.katowice.eu

 

 • Projekt L7/09/VII – Nowy chodnik przy ul. Gliwickiej – etap I pomiędzy ulicami Badury i Dudka – Zielone Załęże (wnioskodawca: Patrycja Siepielska)

Zadanie polega na wymianie zniszczonej kostki brukowej na chodniku wzdłuż ulicy Gliwickiej w kierunku Chorzowa od ulicy Badury do ulicy Dudka na długości ok 300 metrów i szerokości 2 metrów, jest to etap I prac, w przyszłych edycjach BO planuje się dalszą wymianę chodnika na tym odcinku tj. pomiędzy ulicą Jana Pawła II do granicy z Chorzowem.

Fot. bo.katowice.eu

 

 • Projekt L7/10/VIIOs. Janasa-Ondraszka – rewitalizacja placu pomiędzy budynkami Janasa 3a i Ondraszka 11 (wnioskodawca: Ewa Inn)

Projekt dotyczy asfaltowego placu znajdującego się na osiedlu Janasa-Ondraszka. Powstał on w latach 80. ubiegłego stulecia, stanowiąc po dzień dzisiejszy integralną część osiedla, na którym mieszka ponad tysiąc lokatorów. Dziennie korzystają z niego nie tylko mieszkańcy osiedla, ale i sąsiednich ulic. Na co dzień użytkowany jest jako deptak, okazjonalnie wykorzystywany jest do imprez lokalnych, takich jak festyny, kino plenerowe czy warsztaty dla załęskiej społeczności, organizowane przez lokalnych animatorów.

Plac, z którego korzystają liczni mieszkańcy Załęża, wymaga renowacji. Dzięki niej podniesie się bezpieczeństwo użytkowania oraz estetyka centralnej, najbardziej reprezentacyjnej części osiedla Janasa-Ondraszka.

Projekt obejmuje:
– frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i wyłożenie nowej warstwy asfaltu,
– ułożenie wokół placu nowych obrzeży betonowych,
– ułożenie kostki chodnikowej na chodniczku przy placu, od strony wejściu do bloku Janasa 3a,
– montaż dwóch ławek,
– montaż kosza na śmieci,
– montaż słupa informacyjnego/ogłoszeniowego obok placu,
– montaż w środkowej części placu kolorowych gier podwórkowych.

Budżet Obywatelski 2020 Załęże
Fot. bo.katowice.eu

 

 • Projekt  L7/12/VIIOndraszka 17 – nowy chodnik, nowe nasadzenia (wnioskodawca: Ewa Inn)

Projekt dotyczy terenu przed wejściem do budynku przy ulicy Ondraszka 17. Zadanie przewidziane w projekcie zwiększy bezpieczeństwo użytkowania tego terenu oraz poprawi jego estetykę.

Projekt zakłada:

– wymianę płyt chodnikowych na nową kostkę przed wejściem do budynku Ondraszka 17,

– nasadzenie krzewów ozdobnych wzdłuż wyżej wymienionego chodnika po obu jego stronach (szpalery z Berberysu Thunberga odm. czerwona),

– wykonanie wąskiego chodnika wzdłuż budynku, w miejsce wydeptanej na trawniku przez przechodniów ścieżki (tzw. przedept),

– nasadzenie dwóch niewielkich drzew na trawniku przed nowo powstałym chodniczkiem (buk płaczący odm. Purpurea Pendula),

– odtworzenie/rekultywacja zniszczonego fragmentu trawnika.

Budżet Obywatelski 2020 Załęże
Fot. bo.katowice.eu

 

 • Projekt L7/13/VII – Przejazdy rowerowe przez ul. Bocheńskiego i ul. Gliwicką w obrębie skrzyżowania ul. Bocheńskiego/Brackiej z ul. Gliwicką wraz z łącznikiem z ul. Gliwicką (wnioskodawca:Piotr Kornasiewicz)

Zadanie składa się z 3 części w obrębie skrzyżowania ulic Brackiej/Bocheńskiego/Gliwickiej i obejmuje:

1. Budowę brakującego przejazdu rowerowego przez ul. Bocheńskiego wraz z budową drogi rowerowej – łącznika z ruchem ogólnym ul. Gliwickiej
2. Budowę brakującego przejazdu rowerowego przez ul. Gliwicką
3. Budowę drogi rowerowej – łącznika pozwalającego na wjazd z ul. Gliwickiej na istniejącą drogę rowerową.

Celem zadanie jest umożliwienie wygodnego i bezpiecznego pokonania skrzyżowania. Obecny stan dróg i przejazdów rowerowych nie pozwala rowerzystom poruszającym się ul. Gliwicką od strony centrum lub chcącym na nią zjechać na bezpieczne i wygodne pokonanie ruchliwego skrzyżowania drogami rowerowymi.

Fot. bo.katowice.eu

 

 • Projekt L7/14/VII – „IV Dni Załęża” – integracyjny festyn rodzinny (wnioskodawca: Krystian Zybura)

Lokalizacja:

Ośrodek MOSIR Katowice, ul. Gliwicka:
Festyn integracyjny 4.09.2021r.
Olimpiada sportowa 3.09.2021r.

Teren Załęża:
Gra Miejska 3.09.2021r.

Bieg uliczny 4.09.2021r.Organizowane „IV Dni Załęża” są skonsolidowaną imprezą o charakterze zarówno kulturalnym, jak i sportowym, integrującym społeczność dzielnicy oraz promującą ją. Plan imprezy jest tak konstruowany, aby skorzystała z niego jak najszersza grupa odbiorców. W wymiarze kulturalnym chcemy stworzyć satysfakcjonującą ofertę dla szerokiego grona odbiorców, przy czym planuje się włączenie samych mieszkańców w tworzenie fragmentu części artystycznej imprezy. To jedna z niewielu szans na wspieranie aktywnych postaw, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży z dzielnicy.

Część sportowa „IV Dni Załęża” dostarczy wielu emocji związanych z przewidzianymi rozgrywkami i konkurencjami, angażującymi całe rodziny. Współzawodnictwo sportowe, opierające się na zasadach fair play, może również mieć charakter integrujący. To również promocja wśród Załężan zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną.

Fot. bo.katowice.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *