Dęciakowa Rozgrzewka Dzielnicowa na Załężu

19 czerwca na placu Londzina w naszej dzielnicy odbędzie się finał międzynarodowego projektu URBACT OnStage Music Schools for social change. W czasie tego wydarzenia mieszkańcy będą mogli wziąć udział między innymi w plenerowych warsztatach gry na trąbce oraz cajonie dla małych i dużych, a także uczestniczych w koncercie lokalnych orkiestr dętych.

Harmonogram wydarzenia

– Koncert orkiestry KWK Knurów, godz. 10.00

– Plenerowe warsztaty gry na cajonie dzieci: godz. 11.00, 12.30 dorośli: godz. 14.00

– Plenerowe warsztaty gry na trąbce dzieci: godz. 11.45, 13.15 dorośli: godz. 14.45

– Koncert Orkiestry Wojskowej z Bytomia, godz. 15.15.

Czas trwania warsztatu: 30 min.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Organizator zapewnia instrumenty oraz środki do dezynfekcji. Nie jest konieczne posiadanie doświadczenia w grze na instrumentach dętych.

Zapisy na warsztaty

Wcześniejsze zapisy możliwe są z pomocą formularza zgłoszeniowych dostępnych poniżej:

– zapisy na warsztaty dla dzieci: tutaj

– zapisy na warsztaty dla dorosłych: tutaj

Uwaga! Jeśli w grupach warsztatowych pozostaną wolne miejsca wówczas dołączyć będzie można w dniu wydarzeń.

URBACT – o projekcie

Program URBACT, finansowany ze środków Unii Europejskiej, ma na celu wymianę dobrych praktyk pomiędzy miastami na świecie. Główną ideą jest korzystanie z wypracowanych, dobrych rozwiązań, które wpływają realnie na zmianę jakości życia mieszkańców, w tym m.in. na zwiększenie integracji społecznej poprzez muzykę. Jako Miasto Muzyki UNESCO tworząc projekt pn. „Kultura Dęta” jego twórcy przystąpili do międzynarodowego projektu „ON STAGE. Music Schools for social change” w roku 2018. Przez ostatnie 4 lata starali się zdiagnozować problemy, z jakimi boryka się społeczność miasta i odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób muzyka może wpłynąć na ich rozwiązanie. W tym celu powstała grupa lokalna UBRACT złożona z m.in. przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice i instytucji związanych z muzyką, artystów, nauczycieli, pedagogów oraz rodziców dzieci, które mają wziąć udział w przedsięwzięciu. Zespół zdecydował, że to orkiestry dęte staną się narzędziem społecznej zmiany. Postanowiono wzmocnić integrację społeczności dzielnic Murcki oraz Załęże za sprawą rewitalizacji ruchu lokalnych orkiestr.

W trakcie 4 lat działań zrealizowano kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i społecznych w mieście, w których udział wzięło blisko 7 000 uczestników, takich jak m.in.: „Move Your Brass – Festiwal Muzyki Dętej”, „BrassNet” – cykl spotkań sieciujących orkiestry dęte, warsztaty z partnerami z Europejskiej Federacji Brassowej (European Brass Band Association) czy „Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy”, czyli pierwszy program wprowadzający regularne zajęcia muzyczne z gry na instrumentach dętych dla dzieci w szkołach podstawowych. Mamy też za sobą szereg koncertów orkiestr z kraju oraz zagranicy (Holandia, Wielka Brytania), panele dyskusyjne, eksperymentalne projekty łączące orkiestry z innymi artystami, wizyty studyjne w kraju i za granicą (Norwegia, Holandia, Szwajcaria) i działania promujące działania lokalne na arenie ogólnopolskiej (Ogólnopolska Konferencja Orkiestr Dętych.

Wszystko to dopiero przygrywka i rozgrzewka przed wieloletnim i konsekwentnym programem artystyczno-edukacyjno-społecznym, który zmienić ma oblicze Katowic za sprawą lokalnego dziedzictwa muzycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *