Kadencja dzielnicowej rady Załęża dobiega końca

Rada Jednostki Pomocniczej nr 7, która działała przez ostatnie cztery lata, dziś spotkała się w pełnym składzie po raz ostatni. Na sesję rady zostali zaproszeni goście specjalni, a spotkanie zakończył krótki występ artystyczny uzdolnionych młodych wokalistek.

Kończy się kadencja RJP nr 7 przypadająca na lata 2015 – 2019. Z tej okazji zwołana została ostatnia sesja, w czasie której podsumowano działalność rady, a także omówiono kwestie przyszłości i rozwoju dzielnicy.

Prowadzący sesję przewodniczący RJP Andrzej Karol wspominał początki rady: – Sesją w dniu 28 kwietnia 2015 roku Rada Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże rozpoczęła swoją działalność. Pierwsze sesje, dzięki gościnności dyrekcji, odbywały się w szkołach: Zespole Szkół nr.7 i S.P. nr 20. Potrzebne było lokum z przeznaczeniem na siedzibę rady. Szukaliśmy miejsca, które spajałoby podzieloną ulicą Bocheńskiego dzielnicę. Chcieliśmy uaktywnić mieszkańców ulic położonych dalej od centrum dzielnicy. Przy dużym wsparciu UM miasta otrzymaliśmy lokal przy ulicy Gliwickiej 150.

Przewodniczący omówił działania na rzecz Załęża: – Do czasu powstania RJP 7 w dzielnicy cyklicznie odbywało się wiele festynów organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia. Odbywał się również, zawsze w miesiącu wrześniu, Załęski Festyn Rodzinny, którego organizatorem, a później współorganizatorem była organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” Baildon. Aby zrealizować pomysł jednej wspólnej imprezy w dzielnicy, konieczna stała się współpraca wszystkich zainteresowanych. Tak też rozpoczęły się cykliczne spotkania rady z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w Załężu.  To wartość, którą należy się chwalić i o którą należy dbać. W trakcie tych spotkań powstała inicjatywa organizacji Dni Załęża na terenie placu im. ks. Londzina, na bieżąco omawiane były inicjatywy na kolejne wydarzenia w dzielnicy, ale również poruszano bieżące problemy Załęża.

Od lewej: Jerzy Wydra, Maciej Biskupski, Andrzej Karol / Fot. Ewa Inn

Andrzej Karol wspomniał też między innymi o nieustających staraniach rady o pozyskanie dla Załęża lokalu dla Centrum Kultury Załęże, a także o staraniach RJP nr 7 związanych z wybudowaniem przez Miasto hali sportowej na terenie naszej dzielnicy.

Radny wymienił zrealizowane w czasie czteroletniej kadencji przez radę inicjatywy, wyrażając nadzieję, że wybrana w zbliżających się wyborach nowa rada będzie je kontynuować. Jest to m.in. prężnie działający Klub Seniora, organizowanie lokalnego festynu Dni Załęża oraz Dni Sportu,  doroczne przyznawanie wybranej osobie zaszczytnego tytułu Przyjaciela Załęża, przeprowadzanie konkursu fotograficznego o załęskiej tematyce, organizacja dorocznych turniejów siatkarskich i piłkarskich, aktywny udział w akcji „Sprzątanie świata”, czy też tradycyjne już strojenie dzielnicowej choinki bożonarodzeniowej.

Radni Katowic dziękują radnemu Załęża / Fot. Ewa Inn

Na ostatnie spotkanie rady Załęża został zaproszony Przewodniczący Rady Miasta Katowice Maciej Biskupski. Przybyli też inni przedstawiciele Rady Miasta: Józef Zawadzki, Wiesław Mrowiec, Patryk Białas i Krzysztof Kraus – panowie reprezentują okręg nr 4, do którego należy Załęże. Wzięli oni udział w dyskusji na temat problemów i przyszłości Załęża. Na zakończenie spotkania radni Katowic przekazali radnym Załęża upominki oraz podziękowania od Rady Miasta Katowice za czteroletnią działalność społeczna na rzecz dzielnicy.

W czasie sesji gościły też osoby związane z Załężem, wśród nich proboszcz parafii św. Józefa ks. Jerzy Słota, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek nr 2 Beata Kalinowska oraz prezesi pobliskich ogrodów ROD Załęże i ROD Chryzantema.

Spotkanie zakończył występ wokalny utalentowanych uczennic, będących wychowankami załęskiego Młodzieżowego Domu Kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *