Katowice wdrażają Pakiet Oszczędnościowy – czy odczują go Załężanie?

COVID-19 wpływa negatywnie na budżet miejski Katowic. W kwietniu odnotowano spadek dochodów o 26 mln zł z tytułu udziału w podatku PIT w porównaniu do ubiegłego roku, natomiast dochody Miasta z udziału w podatku CIT spadły o kolejne 20 mln zł. Oprócz zmniejszenia dochodów pojawia się również konieczność ponoszenia przez Miasto kosztów związanych z szeroko pojętą walką z epidemią i jej skutkami.

Tam gdzie maleją dochody, muszą rosnąć oszczędności. Dlatego wprowadzono Pakiet Oszczędnościowy 1.0, który zaowocował rezygnacją Miasta z niektórych działań lub ich przesunięciem na dogodniejszy czas.

Jakie oszczędności?

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą przegłosowywać poprawki budżetowe, które pozwolą zwolnić łącznie ponad 12,6 mln zł z wydatków bieżących. 1,99 mln zł to oszczędności związane z wynagradzaniem pracowników w Urzędzie Miasta. W Katowicach nie były konieczne cięcia płac, jednak wstrzymano wypłacanie nagród i nabory na istniejące wakaty. Z kolei 1,8 mln zł to oszczędności związane z rezygnacją z organizacji Kongresu Miast Edukacyjnych, który miał się odbyć w tym roku w Katowicach. Blisko 1,46 mln zł to oszczędności w zakresie promocji miasta i turystyki biznesowej, a ponad 600 tys. zł to oszczędności związane z dotacjami na sport i wydarzeniami sportowymi, które nie odbyły się lub nie odbędą ze względu na pandemię. Zostaną też przesunięte na kojne lata inwestycje np. budowa pomnika ku czci Ofiar Tragedii Górnośląskiej.

Czy Załęże odczuje skutki Pakietu Oszczędnościowego?

Tak, na przykład z powodu zmniejszenia puli budżetu obywatelskiego, która od przyszłego roku wyniesie łącznie 20 mln zł, powracając tym samym do kwoty z 2018 roku. W ramach 20 milionowej puli – 3 mln zł będzie przeznaczone na „zielony” budżet obywatelski, a 17 mln zł na „zwykły” budżet obywatelski. To Oznacza wprowadzenie łącznych oszczędności w przyszłorocznym budżecie na poziomie 11,6 mln zł. Biorąc pod uwagę fakt, że na Załężu wciąż jest mnóstwo do zrobienia, cięcie finansów na realizację BO nie jest dobrą wiadomością.

Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice uspakaja: – Zadania wybrane przez mieszkańców w budżecie obywatelskim w 2019 roku do wdrożenia w tym roku, w zdecydowanej większości przypadków realizowane są zgodnie z planem. Oczywiście część zadań miękkich, typu koncerty i pikniki dzielnicowe, ze względu na pandemię, przełożymy na inny termin w porozumieniu z wnioskodawcami. Warto dodać, że nawet po dokonaniu tej korekty finansowej budżet obywatelski w Katowicach pozostanie jednym z największych w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca, znacząco przekraczając wymagany ustawą obligatoryjny próg 0,5% budżetu miasta.

Załęże inwestycje pandemia
Jedna z wielu ulic Załęża do remontu / Fot. Ewa Inn

Co do realizacji pomysłów mieszkańców Załęża, warto nadmienić, że ze względu na pandemię w tym roku nie będzie możliwa realizacja większości zadań w ramach tzw. Inicjatywy Obywatelskiej z łączną pulą 1 mln zł. Mają one w większości charakter miękki. Dlatego wnioskodawcom zostanie zaproponowane przesunięcie ich realizacji na 2021 rok.

Czy na tym koniec oszczędności?

Danuta Lange, Skarbnik Miasta Katowice nie pozostawia nam złudzeń: Pandemia i jej konsekwencje dla całej gospodarki wymagają stałej analizy i monitorowania. Dotyczy to również sytuacji finansowej miasta Katowice. Wdrażanie Pakietu Oszczędnościowego 1.0. to pierwszy i niezbędny krok w walce z koronawirusem i jego skutkami. Należy jednak podkreślić, że wprowadzenie dalszych oszczędności w kolejnych miesiącach będzie nieuniknione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *