Nasze dzielnice – konsultacje projektów statutów Rad Jednostek Pomocniczych

Każdy katowiczanin mieszkając pod konkretnym adresem, zamieszkuje również konkretną jednostkę pomocniczą, którą potocznie nazywa dzielnicą. 27 maja 2021 r. Rada Miasta Katowice przyjęła projekty nowych statutów dla wszystkich 22 jednostek pomocniczych.

Zmiany w zapisach dotyczą m.in. kadencyjności Rad, podziału kompetencji między Radą a Zarządem, a także mienia przekazywanego przez Prezydenta Miasta Katowice, jak i samego nazewnictwa jednostek pomocniczych.

Projekt dla Załęża

Projekt statutu Dzielnicy nr 7 Załęże, który zostanie teraz skierowany do konsultacji z mieszkańcami, znajduje się -> tutaj.

Od 25 czerwca do 4 lipca br. każdy katowiczanin będzie mógł wnieść uwagi do projektu statutu jednostki (nazywanej odtąd dzielnicą), na terenie której mieszka. Opinie będzie można wyrazić poprzez, przygotowany dla każdej z dzielnic, formularz konsultacyjny. Formularze będą dostępne od 25 czerwca, na stronie internetowej katowice.eu/konsultacje oraz w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta .

Wypełnione formularze należy przesłać pod adres e-mailowy konsultacje@katowice.eu lub dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13.

Projekty statutów, jako projekty aktów prawa miejscowego, zostaną również skonsultowane z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi. Ostatecznie, po analizie zebranych w trakcie konsultacji uwag, statuty trafią ponownie pod obrady Rady Miasta Katowice.

Jedna myśl na temat “Nasze dzielnice – konsultacje projektów statutów Rad Jednostek Pomocniczych

  • 14 czerwca 2021 o 21:11
    Permalink

    Nie mam uwag do projektu statutu dzielnicy Załęże.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *