Piesi kontra rowerzyści, czyli nowe prawo od 21 września

Wchodzące w życie zmiany w Prawie Ruchu Drogowego spowodują, że piesi będą musieli zachować większą ostrożność na drodze dedykowanej rowerzystom, a niedostosowanie się do zmian w przepisach będzie traktowane jako wykroczenie.

Po zmianach przepisów od 21 września 2022 r. piesi nie będą już mogli czuć się tak swobodnie na ścieżkach rowerowych, jak do tej pory. Drogi rowerowe będą podlegać podobnym zasadom co jezdnie czy torowiska. Mówi o tym zmodyfikowany art. 13 ustawy Prawo o ruchu drogowym: Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.

Prawo już nie będzie zezwalało na przekraczanie przez pieszego ścieżki rowerowej w dowolnie wybranym miejscu, ani na spacerowanie po niej. Spowodowanie kolizji pieszego z rowerzystą na ścieżce rowerowej poza przejściem dla pieszych jest nie tylko niebezpieczne, ale od tej pory będzie też wiązało się z odpowiedzialnością karną i odszkodowawczą.

Przejście pieszego przez drogę dedykowaną rowerom będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak dziś przechodzenie przez jezdnię, czyli na specjalnym przejściu, bez możliwości korzystania w tym momencie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego. Pieszemu nie będzie wolno wchodzić na ścieżkę bezpośrednio przed jadący rower, ani przekraczać ścieżki spoza roweru lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi. Również zwalniać pieszemu nie będzie można w trakcie przekraczania ścieżki rowerowej.

Przepisy mówią również, że przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych (…) jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów.

Kosztowne przewinienia

Warto przypomnieć, że za nieprawidłowe zachowanie się pieszego na ścieżce rowerowej grozi mandat od 50 – 100 zł. Mandat w wysokości 200 zł grozi za wchodzenie na drogę bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych, niż przejścia dla pieszych lub wchodzenie na drogę spoza pojazdu. Natomiast korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez drogę wynosi 300 zł.

Znaki drogowe

Należy zwracać też szczególną uwagę na znaki drogowe przy/na ścieżkach rowerowych. Są to niebieskie znaki C-13/C-16 (droga dla rowerów / droga dla pieszych), różniące się jedynie kreską oddzielającą symbole roweru i pieszych.

  • jeśli symbole pieszych i roweru na takim znaku oddzielone są poziomą kreską, to znak oznacza wspólną drogę dla pieszych i rowerów

znak drogowy ścieżka rowerowa

  • jeżeli symbole pieszych i roweru oddzielone są pionową kreską, znak oznacza biegnące obok siebie drogi dla pieszych i rowerów.

znak drogowy ścieżka rowerowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *