Prohibicja na Załężu – wciąż rozstrzygają się jej losy

Wraz z końcem roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia tzw. nocnej prohibicji, czyli zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, w punktach detalicznych dzielnicy Załęże.  Co było do przewidzenia, sprawa okazała się trudna do rozstrzygnięcia, a opinie mieszkańców dzielnicy podzielone. 

Konsultacje społeczne

02 stycznia 2020 r. został opublikowany raport podsumowujący konsultacje przeprowadzone w listopadzie i grudniu zeszłego roku decyzją prezydenta Marcina Krupy na wniosek mieszkańców. Podsumowując konsultacje naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice Maciej Stachura powiedział: – Podczas spotkań padło wiele argumentów. Zwolennicy prohibicji zwracali uwagę na awantury, bijatyki i zaśmiecenie w okolicach sklepów w godzinach nocnych oraz obecność osób agresywnych w stosunku do mieszkańców. Z kolei właściciele sklepów twierdzili, że  wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w nocy przez sklepy zwiększy problem nielegalnej sprzedaży alkoholu oraz wpłynie na powstanie tzw. „melin” .

O szczegółach spotkania z mieszkańcami można przeczytać w notatce sporządzonej przez Urząd Miasta Katowice.

W ramach konsultacji mieszkańcy Załęża mieli również możliwość wypowiedzenia się poprzez ankietę dostępną w wersji elektronicznej i papierowej. Formularz konsultacyjny zawierał jedno zamknięte pytanie dotyczące opinii w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach od 22.00 do 6.00 rano sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Do dyspozycji były odpowiedzi: tak, nie, nie mam zdania. Do ankiety dołączona była metryczka adresowa, by zapobiec sytuacji oddawania kilku głosów przez tę samą osobę lub przez osoby spoza dzielnicy.

Wynik ankiety

Ankieta nie przyniosła zdecydowanego rozwiązania sporu o nocna sprzedaż alkoholu w dzielnicy Załęże. 260 mieszkańców wypowiedziało się w niej za wprowadzeniem prohibicji, tylu samo było przeciwnych, a trzech mieszkańców było niezdecydowanych.  W związku z patową sytuacją prezydent Marcin Krupa zwrócił się o opinię w tej sprawie do Straży Miejskiej, Policji oraz Rady Jednostki Pomocniczych nr 7 Załęże. Prezydent zapowiedział, że po zapoznaniu się z tymi opiniami podejmie decyzję w sprawie wprowadzenia prohibicji.

Prohibicja na Załężu Prezydent

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *