Więcej wydarzeń w Załężu dzięki Inicjatywie lokalnej. Znamy ocenę Komisji

W październiku 2021 roku ruszył nabór do kolejnej edycji Inicjatywy lokalnej. Po czterech miesiącach poznaliśmy wyniki prac Komisji ds. inicjatyw lokalnych i wiemy już, które z nich zostały zatwierdzone do realizacji w 2022 roku.

Wioski dla Załęża zaopiniowanie pozytywnie

Poniżej podajemy wnioski w kolejności zaplanowanych miesięcy realizacji. Mamy nadzieję, że wciąż nieustabilizowana sytuacja pandemiczna nie pokrzyżuje planów grup inicjatywnych i wydarzenia odbędą się zgodnie z planem.

 

  • EKOPIKNIK Katowice-Załęże / maj 2022 (autor: Ewa Inn)

Proponowany przez wnioskodawcę wkład Miasta: 27.000,00 pln

Dofinansowanie Miasta: 18.000,00 pln

 

  • Dzień Dziecka na Załęskich Tarasach / czerwiec 2022 (autor: Aleksandra Bałdyka )

Proponowany przez wnioskodawcę wkład Miasta: 15.500,00 pln

Dofinansowanie Miasta: 4.000,00 pln

 

  • II Dzielnicowa Senioriada – zdrowo, bezpiecznie i solidarnie / czerwiec 2022 (autor: Józef Gansty)

Proponowany przez wnioskodawcę wkład Miasta: 26.000,00 pln

Dofinansowanie Miasta: 4.000,00 pln

 

  • Rodzinna rajza na kole kaj się yno do – zwiedzamy śląskie atrakcje turystyczne / lato 2022 (autor: Patrycja Siepielska)

Proponowany przez wnioskodawcę wkład Miasta: 8.800,00 pln

Dofinansowanie Miasta: 5.900,00 pln

 

  • III Załęska Olimpiada Sportowa / wrzesień 2022 (autor: Krystian Zybura)

Proponowany przez wnioskodawcę wkład Miasta: 3.900,00 pln

Dofinansowanie Miasta: 3.900,00 pln

 

  • V Dni Załęża / wrzesień 2022 (autor: Krystian Zybura)

Proponowany przez wnioskodawcę wkład Miasta: 27.600,00 pln

Dofinansowanie Miasta: 8.000,00 pln

 

  • II Coraz bliżej Święta / XII 2022 (autor: Ewa Inn)

Proponowany przez wnioskodawcę wkład Miasta: 20.000,00 pln

Dofinansowanie Miasta: 7.000,00 pln

 

  • John Baildon 250 lat – upamiętnienie twórcy nowoczesnego przemysłu na Górnym Śląsku. Założyciela Huty Baildon w Katowicach 1823 / (autor: Andrzej Karol)

Proponowany przez wnioskodawcę wkład Miasta: 40.000,00 pln

Dofinansowanie Miasta: 10.000,00 pln

 

  • Klub Seniora Załęże / cały rok (autor: Sonia Glinka)

Proponowany przez wnioskodawcę wkład Miasta: 20.000,00 pln

Dofinansowanie Miasta: 7.000,00 pln

Kto i co?

Przypomnijmy, że z wnioskiem do Inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio lub mieszkańcy miasta Katowice za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Katowice.  Wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Katowice w zakresie inicjatywy lokalnej mogą dotyczyć:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
2. działalności charytatywnej,
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6. promocji i organizacji wolontariatu,
7. edukacji, oświaty i wychowania,
8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej,
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

A tutaj można prześledzić całą listę wniosków dla Katowic, i tych pozytywnie zweryfikowanych i negatywnie: INICJATYWY LOKALNE 2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *