Wybory prezydenckie 2020 – gdzie i jak Załężanie mogą oddać głosy?

28 czerwca odbędą się wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podajemy informację o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie dzielnicy Załęże oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Opisujemy również szczegóły dotyczące głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Głosowanie w lokalach wyborczych

Wyborcy pragnący osobiście wrzucić kartę wyborczą do urny mogą to zrobić w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00. 

Nr obwodu 100  – Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Wolskiego 3, 40-859 Katowice

ULICE: Bocheńskiego nr nieparzyste od 27 – 53, Bracka nr parzysty 28 i nr nieparzysty 29, Gliwicka nr parzyste od 146 – 184 i nr nieparzyste od 169 – 213, Kupca, Lelewela, Pokoju, Ślusarska, Tokarska, Wolskiego, Wyplera.

Nr obwodu 101 – Ośrodek Sportowy Gliwicka, ul. Gliwicka 214, 40-860 Katowice

ULICE: Badury, Borysa, Cholewy, Ciemały, Czoika, Dudka, Gliwicka nr parzyste od 186 – końca i nr nieparzyste od 215 – końca, Grządziela, św. Jana Pawła II, Kempki, Koczeby, Lisa, Mamoka, Musialika, Piechy, Skrzeka, Trasa Renców, Wiśniowa, Park Załęski.

Nr obwodu  102 – Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice

ULICE: Baildona nr parzysty 66, Bocheńskiego nr parzyste od 34 – 52, Gliwicka nr parzyste od 98 – 140a i nr  nieparzyste od 115 – 163, Gminna, Klimczoka, pl. Londzina, Ondraszka, Pukowca nr nieparzyste od 1 – 19, Relaksowa, Szewczenki, Wolnego, Zamułkowa, Żeliwna.

Nr obwodu 103  – Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice

ULICE: 18 Sierpnia, Bogusławskiego, Gliwicka nr parzyste od 28 – 96 i nr nieparzyste od 45 – 113, Narutowicza

Nr obwodu 104 – Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice

ULICE: Anioła, Janasa, Ledóchowskiego, Macieja, Marcina, Pośpiecha, Zarębskiego, Żelazna nr parzyste od 18 – końca i nr nieparzyste od 21 – końca.

Głosowanie korespondencyjne

Korespondencyjnie może oddać swój głos każdy wyborca. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosowanie przez pełnomocnika

Przez pełnomocnika mogą głosować wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Katowice najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1) BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia;

2) BOSAK Krzysztof, lat 38, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w  Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość;

3) DUDA Andrzej Sebastian, lat 48, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej;

4) HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej;

5) JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, członek Federacji dla Rzeczypospolitej;

6) KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

7) PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy – Europa Christi;

8) TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

9) TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz, lat 48, wykształcenie wyższe politologiczne, wykonujący zawód pracownika samorządowego, miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy, zamieszkały w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej RP;

10) WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz, lat 66, wykształcenie wyższe, wykonujący zawód zarządcy, miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego, zamieszkały w Poznaniu, członek Unii Pracy;

11) ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *