Zielony Budżet dla Załęża – za nami II etap weryfikacji

Ogłoszono wyniki drugiego etapu weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Zielonego Budżetu. Miejskie jednostki przeanalizowały wnioski pod kątem technicznej możliwości ich realizacji, także weryfikowały koszty ich realizacji oraz sprawdzały czy mieściły się one w katalogu zadań Zielonego Budżetu.

Przypomnijmy, że zgłoszone projekty z założenia miały być korzystne dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach projektów można było zgłaszać propozycje zazielenienia przestrzeni publicznej, systemowej rewitalizacji skwerów i parków, tworzenia łąk kwietnych, ogrodów deszczowych i zbiorników małej retencji na terenach skwerów oraz parków miejskich, projektów związanych z systemowymi programami dotyczącymi zwierząt, a także propozycje prowadzenia warsztatów i realizacji działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

Wnioski dla Załęża – II etap oceny

W wyniku weryfikacji projektów dotyczących Załęża, dwa z siedmiu przeszły ją pozytywnie. Poniżej przedstawiamy czego dotyczą:

Park Mościckiego – naprzeciwko ul. Borysa i Czoika (wnioskodawca: Maria Danielska)

W ramach rewitalizacji zostaną przeprowadzone prace przywracające terenowi walory estetyczne i rekreacyjno- użyteczne , co będzie miało ogromnie pozytywny wpływ nie tylko dla tego fragmentu dzielnicy Załęże, ale dla całego otoczenia, tj. Kolonii, leżącego w sąsiedztwie Tysiąclecia, DTŚ i centrum Załęża. To właśnie ten teren od kilkudziesięciu lat jest codziennie obserwowany nie tylko przez mieszkańców Kolonii, ale i z całych Katowic oraz sąsiednich miast Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, poruszających się komunikacją miejską (tramwajowo-autobusową), samochodową i kolejową.W ramach realizacji tego projektu przewiduje się wykonane następujących zadań: przygotowanie rabat i skwerów o różnej wielkości, kształtach i to wszystko skomponowane i dostosowane do istniejących warunków gruntowo-terenowych tego obszaru; będą to skwery roślinno-krzewowe (liściaste), w tym:Ok. 60 szt. krzewów; kwitnących i rosnących od wiosny do jesieni;- przygotowanie rabat kwiatowych kwitnących w okresie wiosna – jesień – ok. 100 m2.

 

Więcej krzewów i trawy na ulicy Ondraszka – dla ludzi, ptaków i pszczół (wnioskodawca: Ewa Inn)

Projekt zakłada głównie nasadzenia krzewów na trawnikach wzdłuż ulicy Ondraszka, które zwiększą różnorodność roślinną na tym terenie. Krzewy, jakie by się pojawiły na tej ulicy, to gatunki, które w porze kwitnienia odwiedzane są chętnie przez owady zapylające, a jesienią owocują, zapewniając pokarm dla ptaków, prócz tego posiadają kolce i rozłożysty pokrój, dzięki czemu dadzą schronienie małym ssakom i ptakom. Proponowane krzewy, które posiadają te atutu, to: pigwowiec japoński i berberys thunberga dla miejsc nasłonecznionych oraz mahonia pospolita w miejscu zacienionym. Co istotne, są to gatunki krzewów odporne na trudne warunki pogodowe (upał, susza, mróz), nie posiadające specjalnych wymagań co do gleby i pielęgnacji. Dodatkowo prócz mahoni na zacienionym klombie można posadzić byliny cieniolubne, które wypełnią wolną przestrzeń, a z czasem ją zarosną, np. funkie, których kwiaty również lubią pszczoły. Prócz tego projekt zakłada odtworzenie zniszczonego trawnika przy jednym z budynków, w miejscu którego praktycznie pozostało klepisko.

Co dalej z wnioskami?
Ewa Lipka, rzecznik prasowy miasta Katowice poinformowała: – O tym, które z zadań będą realizowane w przyszłym roku zdecyduje specjalnie w tym celu powołany zespół, w skład którego wejdą m.in. specjaliści z Zakładu Zieleni Miejskiej, Wydziału Kształtowania Środowiska, przedstawiciele NGO i naukowcy.
Wnioski złożone do Zielonego Budżetu będzie oceniać m.in. dr hab. Edyta Sierka (Uniwersytet Śląski), dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański (Politechnika Śląska) i Olaf Józefoski prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty. Zespół Oceniający wskaże do realizacji te projekty katowiczan, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta. Listę zadań wybranych ostatecznie do realizacji w ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice poznamy do 29 września 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *