Zielony Budżet Katowice – znamy projekty dla Załęża

W tym roku do Urzędu Miasta Katowice wpłynęła rekordowa ilość projektów w ramach Zielonego Budżetu. Pierwszy etap weryfikacji został zakończony i dziś ogłoszono jego wyniki.

Wśród 222 projektów znalazło się 12 dla dzielnicy Załęże – z puli lokalnej. Weryfikację merytoryczną przeszły pozytywnie wszystkie. A oto one:

 ➡ Dzielnicowy Bank DrzewDzielnicowy Bank Drzew to projekt mający na celu zabezpieczenie w budżecie Zakładu Zieleni Miejskiej kwoty 10 000 zł na zakup sadzonek drzew, które będą rozdysponowane wśród mieszkańców dzielnicy.

Teren: dzielnica Załęże, autor; Joanna Janiak, wartość: 10.000,00 zł.

 ➡ Krzewy na Bocheńskiego Zadanie ma na celu dokonanie nasadzeń krzewów, które będą kontynuacją nasadzeń z wniosku do ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielone Załęże i 100 drzew dla Witosa.

Teren: ul. Bocheńskiego, autor: Karol Janiak, wartość: 41.800,00 zł.

 ➡ Chrońmy kasztanowceZadanie ma na celu ochronę załęskich kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem poprzez zastosowanie pułapek feromonowych oraz iniekcji do pnia (endoterapia).

Teren: dzielnica Załęże, autor: Patrycja Siepielska, wartość: 6.000,00 zł.

 ➡ Zazielenienie donic na BocheńskiegoZadanie ma na celu obsadzenie ozdobnymi roślinami zwisającymi lub pnączami nieużywanych od lat donic znajdujących się na ekranach akustycznych w pobliżu wiaduktu kolejowego na ulicy Bocheńskiego.

Teren: ul. Bocheńskiego, autor: Patrycja Siepielska, kwota: 3.000,00 zł.

 ➡ Worki nawadniające dla młodych załęskich drzewZadanie ma na celu zakup worków nawadniających o pojemności około 75-85 litrów (tzw. hydrobuforów) w celu zapewnienia odpowiedniego nawodnienia młodym drzewom w okresie suszy i upałów.

Teren: dzielnica Załęże, autor: Joanna Janiak, wartość: 5.600,00 zł.

 ➡ Łąka kwietna dla ZałężaZadanie ma na celu powstanie łąki kwietnej pomiędzy torowiskiem tramwajowym, a drogą dla rowerów w pobliżu głównego skrzyżowania w dzielnicy.

Teren: róg Bocheńskiego i Brackiej, autor: Karol Janiak, wartość: 25.602,00 zł.

 ➡ Park na 100-lecie Kolonii MościckiegoKontynuacja rewitalizacji Parku na Kolonii Mościckiego. Obecny etap będzie polegał na pielęgnacji i zadbaniu starodrzewu, który znajduje się między „dzikim boiskiem” a Kleofas Parkiem.

Teren: Kolonia Mościckiego ul. Gliwicka, autor: Maria Danielska, wartość: 30.000,00 zł.

 ➡ Klomby z krzewami przed placem zabaw SP 20 Zadanie dotyczy dwóch niewielkich klombów przy wejściu na plac szkolny, ogólnodostępny dla mieszkańców dzielnicy plac zabaw. Zadanie zakłada posadzenie w tym miejscu niskich, ozdobnych krzewów.

Teren: róg Zarębskiego i Gliwickiej, autor: Ewa Inn, wartość: 5.000,00 zł.

 ➡ Uzupełnienie, dosadzenie krzewów i bylin na terenie placu ks. Józefa Londzina w KatowicachPrzedmiotem zadania jest uzupełnienie, dosadzenie brakujących roślin na Pl. ks. Józefa Londzina w Katowicach przy ul.Gliwickiej.

Teren: ul. Gliwicka, autor: Justyna Czałpińska, wartość: 42.500,00 zł.

 ➡ Karmniki dla ptaków dokarmianych przez mieszkańców ZałężaObszerne, solidne karmniki stojące, zamontowane we wskazanych 4 miejscach dzielnicy, gdzie co roku zimą mieszkańcy intensywnie i systematycznie dokarmiają ptaki.

Teren: ul. Gminna, ul. Wolnego, ul. Pośpiecha i ul. Ondraszka, autor: Ewa Inn, wartość: 4.400,00 zł.

 ➡ Klomb przy osiedlu Janasa – OndraszkaStworzenie na osiedlowym trawniku klombu z kolorowymi krzewami ozdobnymi i drzewkami.

Teren: między ul. Janasa a Gminną, autor: Ewa Inn, wartość: 16.500,00.

 ➡ Zadbajmy o zapylacze – warsztaty teoretyczno-praktyczne dla mieszkańców ZałężaZadanie przewiduje warsztaty dla mieszkańców Załęża, w czasie których odbędzie się prelekcja na temat owadów zapylających żyjących w przestrzeni miejskiej, ich roli w ekosystemie oraz sposobach wspomagania ich przez człowieka. Po części teoretycznej nastąpi część praktyczna warsztatów, czyli budowanie domków dla owadów zapylających.

Teren: MBP filia 3 ul. Gliwicka, autor: Ewa Inn, wartość: 8.000,00 zł.

Również z puli ogólnomiejskiej został złożony wniosek, który dotyczy naszej dzielnicy:

 ➡ Zazielenienie ulicy Bocheńskiego – nasadzenie szpalerów dębowychUlica Bocheńskiego jest jedną z najważniejszych ulic Katowic. Dodanie po obydwu jej stronach szpalerów drzew nada jej charakteru miejskiej alei. Projekt zakłada nasadzenie 60 sztuk dębu szypułkowego po obydwu stronach ulicy na odcinku pomiędzy wiaduktem kolejowym, a skrzyżowaniem z ulica Gliwicką. Teren: ul. Bocheńskiego, autor: Wojciech Lesiak, wartość: 60.000,00 zł.

Wnioski te przekazane zostaną do weryfikacji merytorycznej, a w trzecim etapie oceny wniosków, komisja złożona z zewnętrznych ekspertów oraz pracowników urzędu wyłoni najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Na realizację wybranych projektów z całego miasta przeznaczona zostanie kwota 3 mln złotych.

Lista wszystkich wniosków, które przeszły pozytywnie pierwszy etap weryfikacji znajduje się TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *