Znamy nowy skład Rady Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże!

Dzisiejsze wybory wyłoniły piętnastkę radnych, którzy w czasie kadencji 2019 – 2023 będą działać w radzie Załęża, zwanej oficjalnie Radą Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże. Tuż po zamknięciu trzech lokali wyborczych Obwodowe Komisje Wyborcze policzyły oddane przez mieszkańców dzielnicy głosy, dzięki czemu możemy poznać wyniki wyborów.

Wyniki wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże:

1. Karol Andrzej – ilość głosów: 71

2. Glinka Sonia  – ilość głosów: 46

3. Gansty Józef – ilość głosów: 44

4. Janiak Joanna – ilość głosów: 42

5. Wydra Jerzy – ilość głosów: 33

6. Będkowska Małgorzata – ilość głosów: 30

7. Kasztalski Karol – ilość głosów: 28

8. Inn Ewa – ilość głosów: 23

9. Zawodny Henryk – ilość głosów: 20

10. Sira Andrzej – ilość głosów: 18

11. Zybura Krystian – ilość głosów: 16

12. Moroń Marceli – ilość głosów: 15

13. Magdalena Mijadzević – ilość głosów: 13

14. Misterski Dariusz – ilość głosów: 11

15. Paluszkiewicz Aleksandra – ilość głosów: 11

Trochę statystyk

W wyborach wzięło udział 515 osób na 7272 uprawnionych mieszkańców Załęża (7,08 %). W poprzednich wyborach, 4 lata temu frekwencja była wyższa – zagłosowały na radę 842 osoby (10,32 %)

W nowej radzie zasiądzie 6 kobiet i 9 mężczyzn.

W piętnastoosobowym składzie rady znalazło się 6 nowych radnych, a 9 kontynuować będzie pracę z pierwszej kadencji.

Średnia wieku radnych nowej kadencji to 54,53, z czego pań 49,33 a panów 58,00. Najmłodszy radny jest w wieku 29, a najstarszy 70.

Przypomnijmy co między innymi należy do  kompetencji Rady:
  • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania zadań przekazanych przez organy miasta,
  • powoływanie stałych i doraźnych zespołów Rady wraz z określeniem ich składu i zakresu działania,
  • udział w przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Jednostki na zasadach określonych uchwałami Rady Miasta Katowice,
  • występowanie do organów miasta w sprawach wniosków mieszkańców Jednostki, w zakresie jej działania,dotyczących spraw o charakterze publicznym,
  • inicjowanie i organizowanie obchodów okolicznościowych związanych z miejscami pamięci narodowej, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i uroczystości środowiskowych,
  • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz porządku publicznego we współpracy z Policją i Strażą Miejską,
  • występowanie do Rady Miasta Katowice z wnioskami o podjęcie inicjatyw uchwałodawczych w sprawach dotyczących Jednostki,
  • składanie propozycji do projektu budżetu miasta,
  • wnioskowanie w sprawach miasta dotyczących obszaru Jednostki, w szczególności: projektowanych i realizowanych inwestycji oraz remontów, planu zagospodarowania przestrzennego, godzin funkcjonowania lokali użytkowych oraz lokalizacji zakładów i obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia, przebiegu tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków, nazewnictwa ulic i placów publicznych, funkcjonowania miejskich instytucji kultury, placówek oświatowych i obiektów rekreacyjno-sportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *