Załęskie ogrody „Jedność” docenione przez Ministerstwa

W dniu dzisiejszym na terenie załęskiego R.O.D.”Jedność” przy ulicy Żeliwnej odbyła się ważna dla śląskich działkowców uroczystość, na którą przybyli przedstawiciele rządu polskiego.

Było to uroczyste zawarcie umów o powierzenie grantów, na łączną kwotę wsparcia około 600 tys. złotych, ze stowarzyszeniami ogrodowymi z woj. śląskiego w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Najwięcej konkursowych wniosków wpłynęło z województwa śląskiego i wielkopolskiego. Wśród śląskich kandydatów do grantu wybrano sześć ogrodów działkowych, a spośród nich właśnie załęski R.O.D. „Jedność” został wybrany na gospodarza uroczystości.

granty na rozwój ogrodów działkowych
Grzegorz Puda, Halina Szymańska, Józef Noski, Dominik Bąk, Tomasz Matyszczak / Fot. Ewa Inn

Na uroczystość, oprócz przedstawicieli zwycięskich Ogrodów, przybyli:

  • Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Halina Szymańska – Prezes Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Józef Noski – Prezes Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców, Wiceprezes PZD
  • Dominik Bąk – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Tomasz Matyszczak – Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
R.O.D. „Jedność” cieszy się z wygranej

Ogródki działkowe przy ulicy Żeliwnej w Katowicach Załężu w tym roku obchodzą 65-lecie istnienia. Dla Zarządu „Jedności” wygrana w konkursie to wielka radość i satysfakcja. Nad wnioskiem konkursowym pracował Prezes Zarządu Jarosław Konkowski, Wiceprezes Zarządu Adam Janeczko oraz Sekretarz Katarzyna Famuła. A nie była to łatwa praca.

Pani Katarzyna opowiada, jak dużo wysiłku kosztowało ich stworzenie wniosku dotyczącego modernizacji sieci wodociągowej. Przyznaje, że w Zarządzie nie ma specjalisty ds. pisania grantów, księgowego czy też inżyniera, który zna się na wodociągach. Dlatego teraz Zarząd „Jedności” rozpiera duma, że dał radę i to na tyle dobrze, iż przyznano „Jedności” grant na maksymalną wartość, czyli 100.000 zł. Teraz będzie można zmodernizować sieć wodociągową na terenie ogródków, a prace planuje się rozpocząć jeszcze tej jesieni.

Prezes R.O.D. „Jedność” wraz z przedstawicielami innych śląskich ogrodów / Fot. Ewa Inn

W czasie uroczystości zabrali głos przedstawiciele rządu polskiego. Pani Prezes Halina Szymańska mówiła o konkursie: – Jeżeli zielone płuca na tym obszarze będą się powiększać, to myślę, że jest to bardzo dobre działanie, dobry kierunek przyjęty przez ministerstwa. Dla Agencji Restrukturyzacji ten program był dużym wyzwaniem, podjęły się go trzy ministerstwa, dwie instytucje podległe pod te ministerstwa plus Polski Związek Działkowców. To dla Agencji trochę nietypowe działanie, bo tak naprawdę wykroczyliśmy poza obszar rolnictwa, chociaż nie do końca, bo pozostajemy w tej sferze zieleni. Bardzo się cieszymy, że również naszym udziałem jest inwestycja w zielone miasta.

Halina Szymańska – Prezes Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa / Fot. Ewa Inn

Dyrektor Tomasz Matyszczak tak mówił o grantach na rozwój ogrodów: – Mam nadzieję, że owocem dotychczasowej współpracy w najbliższych miesiącach będzie nie tylko większa liczba wniosków złożonych przez przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych mających siedzibę na terenie naszego województwa, ale także szereg zrealizowanych inwestycji. Podkreślam znaczenie rozwoju zielonej infrastruktury na terenie miast, w szczególności w dniu dzisiejszym mam na myśli miasta zlokalizowane w obszarze naszego województwa, które dzięki tym inwestycjom zaoferują większy komfort wypoczynku, lepszą jakość powietrza, a także dostępność nowoczesnej infrastruktury dla działkowiczów i okolicznych mieszkańców.

Tomasz Matyszczak – Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa / Fot. Ewa Inn

Na zakończenie Minister Grzegorz Puda podsumował: – Kwestia dotycząca ogródków działkowych przez wiele lat była trochę przez naszych poprzedników pozostawiona samej sobie, no i niestety była zauważana przez deweloperów, osoby, które inwestowały swoje środki finansowe głównie w poszukiwaniu w miastach nowych terenów. To jest pierwszy przykład od wielu lat, kiedy strona rządowa, w ramach trzech ministerstw, w ramach wspólnego porozumienia, znalazła rozwiązanie, którym pomaga działkowiczom nie tylko radzić sobie z problemami, które są związane bezpośrednio z tymi infrastrukturalnymi, ale mówię o tych negatywnych, czyli o tych deweloperskich, ale właśnie w sposób pozytywny rozwiązywać kłopoty działkowiczów. Myślę, że to zostanie dostrzeżone, że po raz pierwszy od wielu lat rząd (…) dostrzegł potrzeby finansowe ogrodów działkowych, a deweloperom no oczywiście mówimy, że życzymy im wiele dobrego, ale z pewnością nie na terenie ogródków działkowych, tutaj takiej zgody nie ma. My będziemy dbać o to, aby zielone płuca miast były coraz lepsze, coraz bardziej się rozwijały i pozwalały mieszkańcom na spędzanie wspólnie, w ramach integracji, tego wolnego czasu, właśnie w miastach takich jak Katowice.

Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej / Fot.Ewa Inn
Uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantu między ARiMR i sześcioma ogrodami działkowymi z woj. śląskiego
Uroczyste zawarcie umowy o powierzenie grantu z R.O.D. Jedność / Fot. Ewa Inn
Uroczyste zawarcie umowy o powierzenie grantu / Fot. Ewa Inn
Uroczyste zawarcie umowy o powierzenie grantu / Fot. Ewa Inn
Uroczyste zawarcie umowy o powierzenie grantu / Fot. Ewa Inn
Uroczyste zawarcie umowy o powierzenie grantu / Fot. Ewa Inn
Uroczyste zawarcie umowy o powierzenie grantu / Fot. Ewa Inn
„Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj.

  • przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej,
  • poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska,
  • zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych.

Galeria
R.O.D. „Jedność” / Fot. Ewa Inn
R.O.D. „Jedność” / Fot. Ewa Inn
R.O.D. „Jedność” / Fot. Ewa Inn
R.O.D. „Jedność” / Fot. Ewa Inn
R.O.D. „Jedność” / Fot. Ewa Inn
R.O.D. „Jedność” / Fot. Ewa Inn
R.O.D. „Jedność” / Fot. Ewa Inn
R.O.D. „Jedność” / Fot. Ewa Inn
R.O.D. „Jedność” / Fot. Ewa Inn
R.O.D. „Jedność” / Fot. Ewa Inn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *