Zmiana organizacji ruchu w związku z budową linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna

W czwartek 7 lipca wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ulicy Gliwickiej z ulicą Grundmanna. Ma to związek z budową nowej linii tramwajowej wzdłuż ulicy Grundmanna, którą realizują Tramwaje Śląskie.

– Wytyczenie i budowa zupełnie nowego odcinka sieci tramwajowej w Katowicach będzie faktycznie realizowana po raz pierwszy od 75 lat. Chcemy, by komunikacja tramwajowa w naszym mieście była jak najefektywniejsza, a budowa tej trasy ma w tym względzie ogromne znaczenie – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ramach inwestycji przewidziana została budowa ok. 1900 metrów toru pojedynczego, uwzględniając również fragmenty torowisk na połączeniu nowej trasy z liniami biegnącymi wzdłuż ulicy Gliwickiej i wzdłuż ulicy Chorzowskiej. Sam odcinek dwutorowej linii wzdłuż ulicy Grundmanna ma nieco ponad 600 metrów długości. Platformy przystankowe przewidziane są na dwóch końcach budowanego odcinka w pobliżu skrzyżowań z ulicą Chorzowską i ulicą Gliwicką. Trasa zostanie poprowadzona wzdłuż ulicy Grundmanna – równolegle do jezdni po jej zachodniej stronie. Przewidziana jest budowa mostu na Rawą oraz wiaduktu z dwutorową linią tramwajową nad Drogową Trasą Średnicową. Będzie to nowe przęsło wiaduktu, po zachodniej stronie istniejących przęseł.

By rozpocząć prace budowlane, konieczne jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu

Już w najbliższy czwartek ruszą pierwsze prace przygotowawcze. Do końca weekendu będzie wykonywany tymczasowy rozjazd dla tramwajów. Następnie od poniedziałku 11 lipca rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulicy Gliwickiej z ulicami Grundmanna i Goeppert – Mayer. Dla pasażerów tramwajów będzie przygotowana zastępcza komunikacja autobusowa, natomiast kierowcy muszą liczyć się z obowiązującym w najbliższych dniach ruchem wahadłowym w tym rejonie, dlatego rekomendujemy korzystanie z objazdów. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie czasowych zmian będzie wiązało się z przejściowymi niedogodnościami – ale jest to niezbędne, żeby docelowo odczuć zasadniczą poprawę sytuacji – mówi Ewa Lipka, zastępca naczelnika wydziału komunikacji społecznej.

Zmiany w organizacji ruchu od 7 do 10 lipca

Pierwsze zmiany będą obowiązywać od 7 do 10 lipca. Wykonawca inwestycji na ulicy Gliwickiej na wysokości Punkt 44 Imax Katowice będzie budować tymczasowy rozjazd tramwajowy oraz tymczasowe poszerzenie odcinka jezdni, w celu wykonania tymczasowego miejsca zmiany kierunku ruchu tramwajów. W trakcie robót jezdnia ulicy Gliwickiej zostanie zawężona do jednego pasa ruchu, po której ruch prowadzony będzie wahadłowo. Dla ograniczenia występowania zatorów drogowych na zwężonym odcinku jezdni ruchem kierować będą uprawnieni pracownicy budowy. Ponadto, by ograniczyć ruch na zwężonym odcinku drogi, dojazd do Załęża od strony Placu Wolności kierowany będzie na ulice Sokolską i Chorzowską, natomiast ruch dojazdowy z Załęża do centrum kierowany będzie odpowiednio ulicami Bracką i Chorzowską oraz Żelazną i Chorzowską. W tym celu wprowadzone zostaną zmiany w oznakowaniu drogowym.

W trakcie robót ruch tramwajowy na odcinku od Placu Wolności do zajezdni tramwajowej w Chorzowie Batorym będzie wstrzymany, komunikacja pasażerska realizowana będzie poprzez zastępczą komunikację autobusową. Na odcinku ulicy Gliwickiej od granicy z Chorzowem do ulicy Wiśniowej wyznaczone zostaną tymczasowe przystanki autobusowe, natomiast na odcinku od ulicy Brackiej do Placu Wolności wykorzystane zostaną przystanki istniejące.

Zmiany w organizacji ruchu od 11 lipca do 27 listopada

Kolejne zmiany będą obowiązywać od 11 lipca do 27 listopada. W tym okresie planowana jest etapowa realizacja przebudowy skrzyżowania ulicy Gliwickiej z ulicami Grundmanna i Goeppert-Mayer, związana z wykonaniem połączenia istniejącej linii tramwajowej w ulicy Gliwickiej z realizowaną nową linią tramwajową w ciągu ulicy Grundmanna. W pierwszym etapie robót jezdnie ulic Grundmanna i Goeppert-Mayer zostaną zawężone na skrzyżowaniu do jednego pasa ruchu w każdym kierunku oraz wyeliminowane zostaną relacje ruchu w lewo na ulicę Gliwicką i w prawo z ulicy Goeppert-Mayer na ulicę Gliwicką. W tym celu wyznaczony zostanie tymczasowy objazd odcinkami ulic Opolskiej i Dąbrówki. W trakcie prowadzenia robót utrzymana zostanie ciągłość ruchu pieszego oraz wyznaczone zostaną dodatkowe przejścia dla pieszych. Ponadto, w trakcie robót utrzymane zostaną wcześniejsze zmiany w oznakowaniu drogowym dla ograniczenia natężenia ruchu w ciągu ulicy Gliwickiej na kierunku Centrum – Załęże oraz Załęże – Centrum.

W trakcie robót wstrzymany będzie ruchu tramwajowy na odcinku od Placu Wolności do skrzyżowania ulicy Gliwickiej z ulicami Pośpiecha i Żelazną, z wykorzystaniem wcześniej wykonanego miejsca zmiany kierunku ruchu przez tramwaje na wysokości Punkt 44 Imax Katowice. Komunikacja pasażerska realizowana będzie poprzez zastępczą komunikację autobusową, natomiast realizacja przesiadek autobus – tramwaj oraz tramwaj – autobus możliwa będzie na istniejących przystankach w rejonie Placu Wolności oraz w rejonie skrzyżowania ulicy Gliwickiej z ulicami Pośpiecha i Żelazną, autobusy zatrzymywać się będą także na istniejących przystankach na ulicy Gliwickiej od Placu Wolności oraz do skrzyżowania z ulicą Grundmanna. Szczegółowe informacje na stronie internetowej ZTM.

Tramwaj na Grundmanna w przyszłym roku

Umowa na realizację inwestycji została podpisana w połowie marca. Jej celem jest przede wszystkim poprawa oferty komunikacyjnej w centrum Katowic. Budowa rozjazdów umożliwiających prowadzenie ruchu tramwajowego we wszystkich relacjach da możliwość urozmaicenia tras linii tramwajowych i pozwoli na bezpośrednie skomunikowanie wschodnich dzielnic Katowic z Parkiem Śląskim, Stadionem Śląskim czy osiedlem Tysiąclecia. Dodatkowym efektem realizacji tej inwestycji będzie poprawa elastyczności ruchu tramwajowego, pozwalająca np. na ominięcie odcinka zablokowanego w skutek kolizji, awarii czy innych niecodziennych wydarzeń. Jeśli np. w strefie Rondo – Rynek będą się odbywać jakieś wydarzenia, niepozwalające na prowadzenie ruchu tramwajowego w tym miejscu, tramwaje będą mogły ominąć ten fragment sieci korzystając z nowego łącznika. Inwestycja o wartości prawie 40 mln zł zgodnie z umową powinna być gotowa w połowie przyszłego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *